Tất cả bài viết

Món Cuốn Việt Nam - Chuyện Chưa Kể

Truyền thuyết kể lại rằng, năm 1789 vua Quang Trung kéo quân từ Huế ra Hà Nội, nữ tướng Bùi Thị Xuân đề xuất mang...

Theo dõi Saigonir trên instagram nhé

@saigonir.vietnamsouvenir