Tin tức

Lịch sử những quả cầu tuyết

Đi cùng với tiếng chuông ngân vang, hình ảnh tuyết rơi bên trong quả cầu thủy tinh chứa những hình ảnh thu nhỏ của mái...

Theo dõi Saigonir trên instagram nhé

@saigonir.vietnamsouvenir